watermark logo

Up next

Alam Niyo Ba? Episode 171 | Sleep 101 (Effects, Sleeping Position & How Much Sleep Do You Need)

4 Views· 02/25/22
aryel
aryel
0 Subscribers
0

Alam niyo ba ang kahalagahan ng pag-tulog?

EPEKTO NANG MAAYOS NA TULOG:
1. Makakatulong sa maayos na pag-function ng ating utak dahil habang tayo ay natutulog, naghahanda ito para sa gagawin natin sa kinabukasan.
2. Makakaalala ng mga bagong impormasyon at maiintindihan ito nang maayos.
3. Ang kulang sa tulog ay maaring maging dahilan sa hindi tamang paggawa ng desisyon, pag-resolba ng problema, pag-kontrol ng emosyon at pag-uugali.
4. Ang mga bata o matatanda na kulang sa tulog ay maaring mahirapan sa pakikipagsundo sa iba.


GOOD SLEEPING POSITION
1. Lying your back o paghiga nang naka-tihaya
2. Sleeping on the side o pagtalandiking

BAD SLEEPING POSITION
1. Stomach lying on the bed o pagtulog nang nakadapa
2. Fetal position

ILANG ORAS BA DAPAT ANG KAILANGAN NATING TULOG?
3mos-1yr old = 12 to 18 hours of sleep
1-3yrs old = 14 to 15 hours of sleep
3-5yrs old = 12 to 14 hours of sleep
5-12yrs old = 11 to 13 hours of sleep
12-18yrs old = 8 1/2 to 9 1/4 hours of sleep

Watch, and be informed of our topic today.

For more info, visit us:
Facebook: https://facebook.com/HealthForumWithDocAtoie
Twitter: https://twitter.com/HealthForumPH
Instagram: https://instagram.com/HealthForumPH

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next