watermark logo

Up next

Căn cứ Quân sự của Mỹ ở Nước ngoài I Quân đội Mỹ | Kênh hay

7 Views· 04/19/20
Aryel Narvasa
Aryel Narvasa
0 Subscribers
0

Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài I Quân đội Mỹ | Kênh hay
Video này trình bày Các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài
Chúng ta đều biết rằng, Hoa kỳ là một trong những cường quốc về quân sự. Quân đội Hoa kỳ, Ngoài việc đóng quân thường trú tại lãnh thổ Hoa Kỳ ra thì Hoa Kỳ còn cho quân đội đóng quân ở nhiều căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại nước ngoài.
Không quá khó để tìm hiểu về các căn cứ lớn như Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, Căn cứ Không quân Thule ở Greenland, và căn cứ Camp Hansen ở Nhật. Những căn cứ này đều xuất hiện trong danh sách giống như ca-ta-lô chính thức về bất động sản của quân đội Hoa Kỳ, trong đó có Báo cáo về Căn cứ Quân sự thường niên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Theo báo cáo này, quân đội Hoa Kỳ có 514 cơ sở nằm ngoài biên giới lãnh thổ, nhưng rõ ràng danh sách này đã lược bỏ một vài địa điểm.
Bạn hãy theo dõi hết video này để biết thực sự có bao nhiêu căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại nước ngoài.
Hãy nói cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn ở phần bình luận bên dưới!
------------------------------------------------
#kenhhay
#cancuquansu
#HoaKy
==================================================
Video này được xây dựng dựa vào các nguồn tham khảo sau:
https://theintercept.imgix.net/wp-uploads/sites/1/2018/11/AFRICOM-bases-1543529943.jpg?auto=compress%2Cformat&q=90&w=1000&h=748

https://www.acq.osd.mil/eie/Do....wnloads/BSI/Base%20S

https://www.stripes.com/news/a....ccompanied-tours-in-

http://bit.ly/2NzkeQU

https://www.youtube.com/watch?v=GLdRVaEb-Xw

https://web.archive.org/web/20....070204141322/http://

https://dod.defense.gov/News/S....pecial-Reports/Remem

https://www.mccdc.marines.mil/....video/videoid/425747

https://theintercept.com/2016/....02/25/us-extends-dro

https://www.nytimes.com/video/....world/africa/1000000

https://www.youtube.com/watch?v=soVn80a1FIo

https://www.youtube.com/watch?v=Cs7kNGzbLHA

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002527961&view=1up&seq=251

https://www.youtube.com/watch?v=oZrdt4CsfQ0&t=186s

https://www.dexterityunlimited.....com/2011/06/23/its-

https://www.dvidshub.net/image..../3618653/behind-scen

https://www.stripes.com/news/c....onstruction-begins-a

https://www.kaiserslauternamer....ican.com/ramstein-is

https://www.kaiserslauternamer....ican.com/football-se

https://www.youtube.com/watch?v=byyrHcWM-K8

https://www.youtube.com/watch?v=soVn80a1FIo&t=6s

http://bit.ly/38eQh0d

https://www.youtube.com/watch?v=SFkxxKYrr4o&t=3s
“The appearance of U.S. Department of Defense visual information does not imply or constitute DOD endorsement.”
https://www.youtube.com/watch?v=6b2XbbORTss

https://www.youtube.com/watch?v=_qViaoFdqNM
https://www.youtube.com/watch?v=iMo9N5uFwXk
https://www.youtube.com/watch?v=GahnJA3mbhU&t=273s
https://www.globalresearch.ca/....why-okinawa-matters-

https://www.france24.com/en/20....190426-video-revisit
https://www.youtube.com/watch?v=10nfDGtB_a8
https://www.youtube.com/watch?v=nUZOHAE1SHY
https://www.pexels.com/video/s....oldiers-on-the-attac
https://www.videvo.net/video/c....ctv-near-south-korea
https://www.pexels.com/video/f....lag-of-the-united-st
https://www.pexels.com/video/a....-globe-indicating-no
https://www.videvo.net/video/cockpit-view-2/4594/
https://www.pexels.com/video/a....ircraft-and-land-veh
https://www.videvo.net/video/cockpit-view-5/4597/
https://www.pexels.com/video/s....oldiers-doing-live-a
https://www.videvo.net/video/b....ridges-over-the-rhin

https://www.pexels.com/video/a....n-airplane-arriving-
https://pixabay.com/vi/videos/....tr%C3%A1i-%C4%91%E1%
https://www.pexels.com/video/w....ithdrawing-the-ameri
https://www.pexels.com/video/s....ecurity-at-the-entra
https://www.pexels.com/video/t....he-american-flag-rai
https://www.youtube.com/watch?v=Zmo3y-Df5Ok

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next